Terminliste for Kor21
ÅRET 2019

Øvelse på Kjelsås Bedehus hver mandag fra kl. 18.50 - 21.20.  2019

Vår

Første øvelse på nyåret er 14. januar

Nyttårsfest fredag 18. januar kl. 19.00. Altene arrangerer.

Medlemsmøte 21. januar kl. 18 - 18.50. Deretter vanlig øvelse.