Terminliste for Kor21
ÅRET 2018

Øvelse på Kjelsås Bedehus hver mandag fra kl. 18.50 - 21.20.  


2018

Vår

Mandag 8. januar Første sangøvelse på Bedehuset

Mandag 15. januar Medlemsmøte på Bedehuset kl. 19.00.

Fredag 19. januar Nyttårsfest .

Mandag 5. mars kl. 18.00  Årsmøte i Kor21.

Lørdag 14. april Ekstraøvelse kl. 10 - 15 på Bedehuset.

Søndag 27. mai Vårkonsert i Kultursalen i Grefsen skoles flerbrukshall kl. 19.00

Mandag 28. mai minikonsert på Grefsenhjemmet kl. 18.00. Frammøte 17.30

7. - 10. juni Landsfestival for kor i Stavanger. Koret deltar med ca. 30 medlemmer.

Fredag 15.juni Sommerfest.  


Høst

Medlemsmøte og oppstart medio august 13./22.

Hadelandseminar 20. - 21. oktober

Julekonsert i Grefsen kirke. Dato kommer senere.