Terminliste for Kor21
ÅRET 2019

Øvelse på Kjelsås Bedehus hver mandag fra kl. 18.50 - 21.20.  2019

Vår

Første øvelse på nyåret er 14. januar

Nyttårsfest fredag 18. januar kl. 19.00. Altene arrangerer.

Medlemsmøte 21. januar kl. 18 - 18.50. Deretter vanlig øvelse.

Årsmøte ma. 11. mars kl. 17.30 på bedehuset. Vanlig øvelse etterpå.

Korkafé to. 4. april kl. 19.00 i Nannestad. Mer senere.

Sommerfest fre. 14. juni. (herrene er ansvarlige)

Minikonsert på Grefsenhjemmet (siste mandag før sommerferien?)

Minikonsert på Lillohjemmet Maj sjekker muligheter, avtales senere.

Høst

Medlemsmøte og oppstart ..... August

Elvelangs torsdag 26. sept.

Høstkonsert ...sept/okt. Dato og sted kommer senere (trolig like før Hadeland)

Hadelandseminar 5. - 6. okt.

Julekonsert i Grefsen kirke. Foretrukket dato er sø. 8.12. Kl. 18.00. Alternative datoer er 1.12./15.12.

Minikonsert 9.12. Kl.18.00 på Grefsenhjemmet.

Minikonsert på Lillohjemmet? (avtales nærmere)

Minikonsert Storo senter ca. 17.00 - 18.00 ?.