De som bestemmer i 2018

Leder

Leder for koret er i år

Gunveig Eide

Gunveig er et av de ferskeste medlemmene i koret vårt, men har likevel tatt jobben med å lede oss gjennom kommende år. 

Gunveig Eide

Nestleder

Nestleder i år er:
Bente Yndestad Bye

Kasserer

Kasserer i år som i mange tidligere år er:
Erik Furuseth.
Erik har fullstendig orden på korets økonomi, og har også oversikt over hvem som til enhver tid har møtt fram på øvelsene.
Han er en riktig spreking med deltakelse i Birke'n både på ski og med sykkel.
Erik Furuseth

Sekretær

Sekretær i år er: Maj Elisabeth Oxaal

Maj Oxaal

Styremedlem

Styremedlem for i år er sopran Bjørg Tofte  og tenor Syver Hellem
Bjørg Tofte

Syver Hellem

Varamedlemmer


Brita Andersen

Grethe Pettersen