De som bestemmer i 2021

Leder

Leder for koret er i år

Syver Hellem

Syver er den ferskeste tenoren i Kor21, men har lang korerfaring fra flere andre kor, også fra kor i USA, og overtok føringen for koret i fjor.

Syver Hellem

Nestleder

Nestleder i år er sopran Toril Strømsnes. Toril har vert med i koret i mange år og har en flott sopranstemme som vi av og til har brukt som solist.

Kasserer

Kasserer i år som i mange tidligere år er:
Erik Furuseth.
Erik har fullstendig orden på korets økonomi, og har også oversikt over hvem som til enhver tid har møtt fram på øvelsene.
Han er en riktig spreking med deltakelse i Birke'n både på ski og med sykkel.
Erik Furuseth

Sekretær

Sekretær i år som i fjor er sopran: Maj Elisabeth Oxaal

Maj Oxaal

Styremedlem

Styremedlem for i år er sopran Åsta Bentzen og sopran Tone Almo Wengaard.
Begge har lang fartstid i koret og Tone har vært med i alle korets 30 år.

Varamedlemmer

Varamedlemmer og samtidig valgkomite er: sopran Ingebjørg Hagaseth Skjølsvold og alt Sidsel T. Bæver.