De som bestemmer i 2021

Leder

Leder for koret er i år

Syver Hellem

Syver er den ferskeste tenoren i Kor21, men har lang korerfaring fra flere andre kor, også fra kor i USA, og overtok føringen for koret i fjor.

Syver Hellem

Nestleder

Nestleder i år er alt: Siw May Bohlin.
Siw er en av de aller ferskeste i Kor21, men har i likhet med Syver også lang korerfaring fra andre kor.

Kasserer

Kasserer i år som i mange tidligere år er:
Erik Furuseth.
Erik har fullstendig orden på korets økonomi, og har også oversikt over hvem som til enhver tid har møtt fram på øvelsene.
Han er en riktig spreking med deltakelse i Birke'n både på ski og med sykkel.
Erik Furuseth

Sekretær

Sekretær i år som i fjor er sopran: Maj Elisabeth Oxaal

Maj Oxaal

Styremedlem

Styremedlem for i år er sopran Åsta Bentzen og sopran Liv Norbom

Varamedlemmer

Varamedlemmer og samtidig valgkomite er: Ingebjørg Hagaseth Skjølsvold og Sidsel T. Bæver.