Hjemmeside for Kor21

Terminliste for Kor21

ÅRET 2023

Øvelse hver mandag fra 19.00 - 21.30.

2023

Vår

Koret startet opp med ukentlige øvelser på vårt gamle øvingssted i Myrerveien 4.

Årsmøtet ble avholdt 2021 14. mars

Synge for de gamle på Grefsenhjemmet mandag 2012 23. mai kl. 18.00 med øvelse der etterpå!

Korkafé på Svetter’n 2021 mandag 30. mai. 

Korfest fredag 2021 10. juni!

Høst

Koret starter opp igjen mandag 21. august.

Elvelangs, torsdag 21.9. Bekreftet.

Høstkonsert 15. eller 22. okt. Ikke bekreftet.

Høstseminar 14.- 15. okt. på Hadeland hotel. 

Julekonsert i Grefsen kirke søndag 17. desember. Ikke bekreftet tidspunkt.