Hjemmeside for Kor21

Ledere 2023

Leder

I år 2023 har vi to som deler på styrelederoppgaven.

Kari Beate Mo

Paul Kavli

Nestleder

Vi har for tiden ingen nestledere.

Kasserer

Kasserer i år som i mange tidligere år er:
Erik Furuseth.
Erik har fullstendig orden på korets økonomi, og har også oversikt over hvem som til enhver tid har møtt fram på øvelsene.
Han er en riktig spreking med deltakelse i Birke'n både på ski og med sykkel.

Erik Furuseth

Sekretær

Sekretær i år er Erik Furuseth.

Styremedlem

Koret har følgende styremedlemmer:

Anne Grete Tryggan

Åsta Bentzen

Varamedlemmer

Valgkomite

Valgkomiteen består av:

Toril Strømsnes

Musikkutvalget

Vårt prominente musikkutvalg består av:

Sidsel Turid Bæver

Mette Horgen

Paul Kavli

Tone Wengård

Koret har følgende varamedlemmer:

Sidsel Turid Bæver

Torill Strømsnes